အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၄၅/၅၀) ရှိ Super Seven Stars Trading Co.,Ltd (လူသုံးကုန်နှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း)မှ အလုပ်ရှင် ဦးစံလင်း၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရ သူ) ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် (Assistant HR Manager) နှင့် အလုပ်သမား ဦးပြည့်စုံ ပါ (၃) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွား မှုအမှတ် (၃၀/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၁)၊ စက်မှု (၆) လမ်း၊ အမှတ် (၉၅) ရှိ Myanmar GF Co.,Ltd (အထည်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း)မှ အလုပ်ရှင် ဒေါ်ခိုင်စံပါယ်စိုး၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်မေချိုခိုင် (ခ) မေလရိပ်ချို (HR Manager) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း ပါ (၆) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၉/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ