အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နေပြည်တော်                                                                                                     ဇွန် ၅

          ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလာရောက်လုပ်ကိုင်သူများ ရွှေ့ပြောင်းသွား လာလုပ်ကိုင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မှာကြားခဲ့သည်။

လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ် (၃၀) ဦး တက်ရောက်ပြီး ဒုတိယဝန်ကြီးက လုပ်ငန်းကော်မတီကို ဒေသအတွင်းရှိ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီး ရွှေ့ပြောင်းသွားလာလုပ်ကိုင်မှု ဆိုင်ရာ အာဆီယံသဘောတူစာချုပ်အောက်ရှိ ကတိကဝတ်များကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

          “အာဆီယံဒေသတွင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြု အစီအစဉ်အသစ်များ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အပြန်အလှန်အသိ အမှတ်ပြုရေးအစီအစဉ်များကို တိုးမြှင့်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်” ဆိုသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အညီ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက Focal Ministry အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standard Authority- NSSA) သည် အုတ်စီအလုပ်အကိုင်(Bricklaying)နှင့် ပန်းရံအချောကိုင်အလုပ်အကိုင် (Plastering) တို့အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုအပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့လာအကဲဖြတ်မှုအစီရင်ခံစာ (Technical Assessment Report) ကို ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေးကော်မတီနှင့်အတူ ၁၉-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊

NSSA အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများမွေးထုတ်ရန် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးနေပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကောင်စီများ က စီမံဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ လုပ်ငန်းကော်မတီအနေဖြင့် AEC Measure တွင် A5 Facilitating Movement of Skilled Labour and Business Visitors ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံလူပုဂ္ဂိုလ်များ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ သဘော တူညီချက်အပေါ် ပြင်ဆင်သည့် အခြေပြစာချုပ်မှာ ၇-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှာ ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်း အာဆီယံလူပုဂ္ဂိုလ်များ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း (MNP) ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို အေအီးစီ ၂၀၂၅ လမ်းပြမြေပုံအား အခြေခံ၍ သဘောတူညီထားသော ပန်းတိုင်များ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊

          ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လက်ရှိစုဖွဲ့မှုအပေါ် ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းကော်မတီမှ လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုအခြေအနေများနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များ၊ ကဏ္ဍအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ (၁၀) နှစ် တာ ကာလအတွင်း အေအီးစီလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့မှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များကို လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင် များက ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။