အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှု (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး) လုပ်ငန်း စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ (၅၀၉) ဦးအား ကျွမ်းကျင်မှု စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (Skill Test) နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း (Competency Test) ကို ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း) တွင် ၂၇-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့်သူများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ပူးတွဲပါ ဖော်ပြပါသည်
12th (Agril&Livestock)Skill Test(TIMETABLE)NPT