အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇွန် လ ၁၂ ရက်နေ့

ကမ္ဘာ့က‌လေးအလုပ်သမား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့သည် ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိပြီး ကလေး အလုပ်သမားများ၏ ပြဿနာကိုကူညီပေးရန် စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ ယင်းနေ့တွင် အဆိုပါပြဿနာအား ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် အသိပေးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အသိပညာပေးမှုနှင့် ထောက်ခံအားပေးမှု၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်ချက်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများနှင့် လူမှုဘဝ ဖူလုံမှုစသည့် ကဏ္ဍများအား အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးများအား ကလေးအလုပ်သမားအဖြစ်ခိုင်းစေမှု အထူးသဖြင့် အဆိုးရွားဆုံးပုံစံဖြင့် ခိုင်းစေမှုများအား လျော့နည်းပပျောက်စေရန်နှင့် ထိရောက်စွာ တားဆီး ကာကွယ်ရန်၊ ဥပဒေအရ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည့် ကလေးအလုပ်သမားများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အကာအကွယ်ပေးရန်၊ အန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင် များတွင် လုပ်ကိုင်နေရသည့် က‌လေးအလုပ်သမားများအား ဖယ်ရှားပြီး သင့်လျော် ကောင်းမွန် သည့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် သက်မွေးပညာကျောင်းများ တက်ရောက်နိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက် ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမား ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်း စီမံချက်ကို ကာလတို၊ ကာလရှည် အပိုင်း နှစ်ပိုင်းခွဲ ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ကာလတို (၅)နှစ် စီမံကိန်း (၃)ကြိမ်ဖြင့် ကာလရှည် (၁၅)နှစ် စီမံကိန်း သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမ (၅)နှစ်စီမံကိန်းအား ခိုင်မာတိကျသော အခြေခံအချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပညာရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးခြင်း၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေခြင်း၊ အဆိုးရွားဆုံးပုံစံဖြင့် ခိုင်းစေခြင်းခံနေရသော ကလေး အလုပ်သမားများအား ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ကုစားခြင်း၊ မိသားစုများအတွက် ပိုမို ကောင်းမွန်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေခြင်းစသည့် ရည်မှန်းချက် (၆)ရပ်ဖြင့် အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက် ပထမ (၅)နှစ်စီမံချက်ပါ  တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် (၁၅)ခုအနက် ကနဦးစီမံချက်နယ်မြေများ ဖြစ်သော ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ (၂)ခုဖြစ်သည့် စက်မှုကုန်ထုတ်ကဏ္ဍနှင့် စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကဏ္ဍများတွင် အသက် (၁၄)နှစ်အောက်နှင့် (၁၄)နှစ်မှ (၁၈)နှစ် အကြား အုပ်စု (၂)စုခွဲခြားပြီး ကလေးအလုပ်သမား ပပျောက်ရေးအတွက် အမျိုးသား ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း ကော်မတီ (၈)ရပ်တို့မှ အညွှန်းကိန်းရလဒ်များရရှိအောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ ပါသည်။

ပထမ(၅)နှစ်စီမံချက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမား ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ခုလုံး အောင်မြင်စေရန် အလွန် အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အမျိုးသားကော်မတီအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မှစတင်၍ ၂၀၂၃ ခုနှစ်ကာလထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ပထမ ()နှစ် စီမံချက်၏ ရည်မှန်းချက်များအပေါ် ရလဒ်ကောင်းများရရှိစေရန် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အညီ ရေရှည်စီမံချက်၊ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ပြီးမြောက်နိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ဒုတိယငါးနှစ် လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၂၄၂၀၂၈ ခုနှစ်)အား ရေးဆွဲ၍ ထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

       နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ကလေးအလုပ်သမားလျော့နည်းပပျောက်ရေးကို နိုင်ငံတော်၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားကော်မတီသည် ချမှတ်ရေးဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စီမံချက်များအတိုင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ကမ္ဘာ့ကလေး အလုပ်သမား ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရေးနေ့၏“Let’s act on our commitment: End Child Labour!” ကလေး အလုပ်သမားပပျောက်ရေး ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကြပါစို့” ဆောင်ပုဒ်ပါအတိုင်း ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်၍ပိုမိုအလေးထား လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။