လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း များအားPublic Private Partnership System ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ကုမ္ပဏီအား အဆိုပြုလွှာ (EOI) တောင်းခံခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့

လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအားPublic Private Partnership System ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ကုမ္ပဏီအား အဆိုပြုလွှာ (EOI) တောင်းခံခြင်း

၁။ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်းအားအကောင်အထည်ဖော်၍ တည်ဆဲ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျုံးဝင် အာမခံ အလုပ်သမားများအား မမာမကျန်းမှု၊ မီးဖွားမှု၊ လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုများ ကြုံတွေ့လာရသည့်အခါ ဆေးဝါးကုသခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်များကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး တိုးတက်များပြားလာသည့် အကျုံးဝင်အာမခံ အလုပ်သမားများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများအား အခြားဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများမှ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း ( Provider Purchaser Split) နှင့် အဖွဲ့ပိုင် အလုပ်သမားဆေးရုံကြီးများ၊ ဆေးခန်းများအားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (သို့) အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများအား Public Private Partnership (PPP) စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ အား Public Private Partnership (PPP) စနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပေးဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိသောအကြံပေးကုမ္ပဏီများထံမှ စိတ်ပါဝင်စားမှု ဖော်ပြချက် Expression of Interest (EOI) အဆိုပြုလွှာများကို ပေးပို့တင်ပြနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ၊ ပြည်ပကုမ္ပဏီ၊ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
၃။ လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင် အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်းအဆိုပြုလျှောက်လွှာ နမူနာပုံစံများကို ညွှန်ကြားရေးမှူး (ဆေးဌာန)၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ရုံးချုပ်၊ အမှတ်-ဥ/၇၇၊ သီရိရတနာလမ်းနှင့် နေကြာ(၈)လမ်းထောင့်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်တွင် ၂၅-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်းရယူနိုင်ပြီး၊ ဆန္ဒရှိသော အကြံပေးကုမ္ပဏီများသည် EOI အဆိုပြုလွှာများကို အဆိုပါလိပ်စာသို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၃) ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်အချိန်ထက် နောက်ကျ တင်သွင်းသည့် အဆိုပြုလွှာများကို လုံးဝ(လုံးဝ) လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။
၄။ တင်သွင်းလာသည့် အဆိုပြုလွှာ ချိတ်ပိတ်စာအိတ်သည် ပေါက်ပြဲခြင်း၊ စုတ်ပြဲနေခြင်း၊ e-mail ဖြင့် လျှောက်ထားတင်သွင်းခြင်းများကို လုံးဝလက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
၅။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ Website (www.mol.gov.mm) တွင် လေ့လာနိုင်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၆၇-၃၄၁၇၉၁၆ ထံသို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အဆိုပြုလွှာတင်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ.... (200)
application form ...... (171)
လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ.... (174)