လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအားData Cleaning နှင့် Data Entry ပြုလုပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့

လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား Data Cleaning နှင့် Data Entry ပြုလုပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ လူမှုဖူလုံရေးအကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ဖြည့်သွင်းထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များအား Data Cleaning ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အာမခံအလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များအား ဖြည့်သွင်းခြင်း Data Entry ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် အတွက် စိတ်ပါဝင်စားသောကုမ္ပဏီများထံမှ တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများ ပေးပို့တင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပကုမ္ပဏီများ၊ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါ သည်။

၂။ ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် Data Cleaning နှင့် Data Entry ပြုလုပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါပုံစံ၊ တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် တင်ဒါသတ်မှတ်ချက်များအား စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့(ရုံးချုပ်)၊ အမှတ်-ဥ/၇၇၊ သီရိရတနာလမ်းနှင့် နေကြာ(၈) လမ်းထောင့်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်တွင် (၅-၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှစ၍ (၉-၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့ အထိ ရုံးချိန်အတွင်းရယူနိုင်ပြီး၊ စိတ်ပါဝင်စားသော ကုမ္ပဏီများသည် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများကို အဆိုပါ လိပ်စာသို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂)ရက်နေ့ (၁၄:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်း လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချိန်ထက် နောက်ကျတင်သွင်းသည့် အဆိုပြုလွှာများကို လုံးဝ(လုံးဝ) လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

၃။ တင်သွင်းလာသည့် အဆိုပြုလွှာ ချိတ်ပိတ်စာအိတ်သည် ပေါက်ပြဲခြင်း၊ စုတ်ပြဲနေခြင်း၊ e-mail ဖြင့် လျှောက်ထားတင်သွင်းခြင်းများကို လုံးဝ လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၏Website (www.mol.gov.mm)တွင်လေ့လာနိုင်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ၀၆၇-၃၄၁၇၉၂၅၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ၀၆၇-၃၄၁၇၉၅၁ ထံသို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

တင်ဒါသတ်မှတ်ချက်များ..... (414)
တင်သွင်းလွှာပုံစံ...... (324)
လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ... (370)