လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး (၂) ရုံနှင့် မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းများတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူးနေရာများ၌ ဖြည့်စွက်ခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ပဆရာဝန်များ လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ပိုင် အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူးနေရာများ၌ စာချုပ်ဆရာဝန် ပုံသေလစာနှုန်း တစ်လလျှင် ၂၇၅၀၀၀/- ကျပ်နှုန်းဖြင့် အချိန်ပိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လျှောက်လွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါသည် –
အပြည့်အစုံ..