ILO၊ International MIS expert, Mr.Alain Perras မွ ျမန္မာနိုင္ငံလူမႈဖူလုံေရးကြန္ပ်ဴတာ စနစ္အတြက္ Management and Information System(MIS)သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ တြင္ ILO၊ International MIS expert, Mr.Alain Perras မွ ျမန္မာနိုင္ငံလူမႈဖူလုံေရး ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အတြက္ Management and Information System(MIS) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းကို ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ မွ ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထိ (၃)ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ခဲ့ပါသည္။

MIS သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္ တြင္လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ညေန (၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ Conference Room ၌က်င္းပခဲ့ရာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ILO မွ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ သင္တန္းသား/သူအရာထမ္း/အမႈထမ္း (၂၀)ဦး၊ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူ အရာထမ္း/ အမႈထမ္း (၁၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃၄)ဦးတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ILO၊ International MIS expert, Mr.Alain Perras တို႔မွ အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊ သင္တန္းသားမ်ားအား သင္တန္းဆင္းဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

1

12

9