လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ခေါ်ယူထားသော ရာထူးနေရာများအတွက် စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်း(၅)၊ ရုံးအကူ၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေးအကူ၊ လုပ်သား(ဥယျာဉ်) ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ၂၅-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နှင့် ၂၆-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့များတွင် ဖြေဆိုခဲ့သည့် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀) ဦး၊ ယာဉ်မောင်း(၅) (၂၀) ဦး၊ ရုံးအကူ (၄၀) ဦး၊ အစောင့် (၂၀) ဦး၊ သန့်ရှင်းရေးအကူ (၂၅) ဦး၊ လုပ်သား(ဥယာဉ်) (၅) ဦး၊ စုစုပေါင်း ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ (၂၉၀) ဦး တို့၏ အောင်စာရင်းနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာပါသည်-
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ သိရွိနိုင္ရန္ ........ (376)
အငယ္တန္းစာေရး ေအာင္စာရင္းအျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္ ......... (293)
ယာဥ္ေမာင္း(၅) ေအာင္စာရင္း ၾကည့္ရႈရန္ ......... (260)
ရံုးအကူ ေအာင္စာရင္းၾကည့္ရႈရန္ ........... (242)
အေစာင့္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ လုပ္သား(ဥယ်ာဥ္) ေအာင္စာရင္း ၾကည့္ရႈရန္......... (210)

အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈႏိုင္ပါရန္ ..... (285)