လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္) ၏ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ လ ၃ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ (႐ုံးခ်ဳပ္) ၏တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သား/သမီးငယ္မ်ားအား အနာဂါတ္ ဘဝတြင္လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ၊ အသိဉာဏ္ဖြံ့ၿဖိဳးေသာ၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးထက္ျမက္ေသာ ကေလးမ်ားအျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္အတြက္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္သည့္ အခမ္း အနားကို ၃-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ကေလးငယ္(၁၉) ဦး၏ မိခင္မ်ား အသီးသီးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။
အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မွ ယခုကဲ့သို႔ ေန႔ကေလးထိန္းေၾကာင္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ား၏အနာဂါတ္တြင္ လူႀကီးသူမမ်ားကိုရိုေသကိုင္းရွိုင္းၿပီး လိမၼာယဥ္ေက်းစြာႀကီး ျပင္းလာေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏သားသမီးမ်ားမွာလည္း မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏သာေရးနာေရးမ်ားတြင္လည္း တတ္နိုင္သေလာက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမဦးစြာ (၂) ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား မူႀကိဳဖြင့္လွစ္နိုင္ ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလႉေငြမ်ားျဖင့္မတည္၍ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးစနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီထက္ပို၍ႀကီးျပင္းလာသည့္ ကေလး ငယ္မ်ားအား ျပင္ပမူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားနိုင္ေရးကိုပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သား/သမီးငယ္ (၁၉) ဦး တို႔အားလွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ssb-child-care-center2
ssb-child-care-center5