ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ နီေပါနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Bhim K. Udas အား ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ၊ ႏွစ္နိုင္ငံလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၇ ။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ နီေပါနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Bhim K. Udas ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ဇူလိုင္လ(၂၇)ရက္၊ ယေန႔နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ လုပ္သားမ်ားေစလႊတ္ရန္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU)ေရးထိုးထားရွိမႈ၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္သားမ်ား အေျခအေနႏွင့္ လုပ္သားစြမ္းရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ ႏွစ္နိုင္ငံလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အေျခအေန မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။