ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မွ IOM ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႔ဆုံျခင္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း(IOM)မွ Chief of Mission, Mr. Kieran Gorman Best ဦးေဆာင္ ေသာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ အား ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြႏွင့္အတူအျမဲတမ္္းအတြင္းဝန္ဦးမ်ိဳးေအာင္ ႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မေလးရွားနိုင္ငံရွိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားမွအလုပ္သမားမ်ား အားျပန္လည္ေခၚယူေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား မ်ား ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးေရးဗဟိုဌာန (Migrant Resource Center – MRC)မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ပိုမိုထိေရာက္ အက်ိဳး ရွိေစေရး၊ ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအား ပူးေပါင္း‌ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
သတင္းအျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . (82)
7-10-2016(01)

7-10-2016(02)

Leave a Reply