အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ တက်ရောက်

မန္တလေး ဩဂုတ် ၄ ရက်
၁။ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့(NSSA)၏ အမျိုးသားအဆင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲကို မန္တလေးမြို့၊ ကနောင် ခန်းမ၌ ဩဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်စား ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးမျိုးသစ် နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနများနှင့်ပုဂ္ဂလိကသင်တန်းကျောင်းများမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင်/ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ GIZ၊ Swisscontact နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ် အကိုင်အလိုက်ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရလုပ်သားများအပါအဝင် စုစုပေါင်း (၄၅၀) ဦး ခန့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
သတင်းအပြည့်အစုံ..