၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်မှုဇုန်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကဏ္ဍအလိုက် အလုပ်ဌာန၊ အလုပ်သမားဦးရေ စာရင်းများ ကောက်ယူနိုင်ရေး သင်တန်းပေး

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၅
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် “၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ အလုပ်အကိုင် ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်တမ်းယူခြင်းအက်ဥပဒေ” အရ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အလုပ်သမားရေးရာ၊ စာရင်းအင်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန်နှင့် တိကျမှန်ကန်သော စာရင်းများရရှိနိုင်ရန် အလုပ်ဌာနနှင့် အလုပ်သမာဦးရေ စာရင်းများကို နှစ်စဉ်ကောက်ယူပြုစုလျက်ရှိသည်။ သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်..