သတင်း news

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ျမင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အလုပ္သမားရံုး မ်ားနွင္‌့ ေဆးေပးခန္းမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း

Saturday, November 3rd, 2012
၂၀၁၂ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာ ၂ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ သည္ ၂-၁၁-၂၀၁၂ ရက္ေန့ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျဖဴးၿမိဳ႔ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ရံုးခြဲ နွင့္ ေဆးခန္းသို့...

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ အား ရုရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Dr. Mikhail M.MGELADZE မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

Friday, November 2nd, 2012
၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာ ၂ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ အား ရုရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Dr. Mikhail M.MGELADZE မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၈း၃၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရုံး...

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္အား ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္၊ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားဆိုင္ရာအေရွ႕ေတာင္အာရွသုေတသနဌာနမွ ပါေမာကၡSupang Chanfavanich မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

Thursday, November 1st, 2012
၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ျမင့္အားထိုင္းႏိုင္ငံခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္၊ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားဆိုင္ရာအေရွ႕ေတာင္အာရွသုေတသနဌာနမွပါေမာကၡ Supang Chanfavanichမွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရုံးအမွတ္(၅၁)ရွိအလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမသို႔လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန...

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံဟႏြိဳင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပအလုပ္သမားနွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားညီလာခံသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတက္ေရာက္

Monday, October 29th, 2012
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ဥေရာပေကာ္မရွင္တို႔ပူးတြဲ၍ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔မွ(၂၆) ရက္ေန႔အထိ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္အာရွ-ဥေရာပအလုပ္သမား နွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ျပီး...

ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ EPS စနစ္အရ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ား Re-entry process of committed workers စနစ္ ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း

Friday, October 26th, 2012
ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ အလုပ္ဌာနမေျပာင္းဘဲ တစ္ဆက္တည္း အနည္းဆံုး(၄)နွစ္ (၁၀)လ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီး (၃)လအႀကာတြင္ မူလအလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကရန္  ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ထြက္ခြာ          ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ EPS စနစ္အရ နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား လက္ခံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ...

ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အတြက္ Re-entry process of committed workers မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္‌့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Friday, October 26th, 2012
Re-entry process of committed workers မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္‌့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နွင့္ေယဘူယ်အခ်က္အလက္မ်ား– – EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ားအနက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ သေဘာတူထားသည္‌့ ကာလအမ်ားဆံုး(၄)နွစ္(၁၀)လ...

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Tuesday, October 23rd, 2012
ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေစလႊတ္မည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ေကာက္ခံရမည့္ေငြေႀကးနႈန္းထားမ်ားနွင့္ ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး တို႔အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားဆိုင္ရာ...

စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား အျပည့္အဝခံစားရရွိေစရန္

Tuesday, October 23rd, 2012
စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ခြင့္ရက္နွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ရရွိေရး၊ လုပ္ခလစာေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲအခ်ိန္မွန္ျပည့္ဝစြာ ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္...

၁၉၂၃ ခုနွစ္၊ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒအား အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Saturday, October 13th, 2012
၁၉၂၃ ခုနွစ္၊ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒအား အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေခတ္နွင့္ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ၁၉၂၃...

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ITUC)မွအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေခါင္းေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ျခင္း

Wednesday, October 10th, 2012
ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ITUC) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး Ms. Sharan Burrow နွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Mr....