သတင်း news

ျပည္ပအလုပ္ကိုင္ဆိုင္ရာမူဝါဒ

Monday, July 9th, 2012
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာမူဝါဒ (Overseas Employment Policy) (က) ျပည္ပသို့ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္ေပးျပီး သြားလာရန္လြယ္ကူေစျခင္း။ Simplifying regular channels that allow people to seek work...

အလုပ္အကိုင္မူဝါဒ

Sunday, July 8th, 2012
အလုပ္အကိုင္မူဝါဒ (Employment Policy) (က) သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစျခင္း။ Decent work as a productive factor. (ခ ) အလုပ္အကိုင္တိုးပြားေရးကို အားေပးေသာ မက္ခရိုစီးပြားေရးမူေဘာင္...

သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း

Saturday, July 7th, 2012
သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင့္ ၆.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ၁၇:၄၀ နာရီမွ ၁၈:၄၀ နာရီထိ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ အလုပ္ရံုနွင့္အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန ၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္....

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထပ္မံခြင့္ျပဳေပးျခင္း

Friday, July 6th, 2012
Published date: Jul 6, 2012 အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္ျပည့္စံု ေသာ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (၃၀) ဖြဲ႔အား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ မ်ားထပ္မံထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၅-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔အထိ မွတ္ပံုတင္ျပီးသည့္...

ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ၏(၂/၂၀၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

Tuesday, July 3rd, 2012
ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ၏(၂/၂၀၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး ကို (၃-၇-၂၀၁၂) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၃:ဝဝ)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္၊...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ နွင့္ မူဝါဒေရးရာ ညွိနွိုင္းေရးမႉး Mr. Derek Mitchell အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

Friday, November 4th, 2011
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ျမန္မာ နိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ နွင့္ မူဝါဒေရးရာ ညွိနွိုင္းေရးမႉး Mr. Derek Mitchell သည္ ၂၀၁၁...

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ (၆၄)နွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Tuesday, November 1st, 2011
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ၏ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ နွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၅၁) ရွိ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမေဆာင္ ၌ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔ နံနက္(ဝ၈:ဝဝ)နာရီ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ...