သတင်း news

အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ သတ္မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကိဳညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

Tuesday, September 3rd, 2013
ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၃ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ အရ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ေရးနွင့္အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ သတ္မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကဳိညွိနွိဳင္းအစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ နံနက္...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး(မႏၱလး)အား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

Tuesday, August 27th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္သည္ ၂၄-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန့ တြင္မနၱေလးျမိဳ႔သို႔ေရာက္ရွိျပီးေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မႏၱလးၿမိဳ႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဆးရံုႀကီး ဧည့္ခန္းမ တြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေတြ႔ဆံု၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။...

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာေဖြပြဲ မႏၱေလးျမဳိ႔ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျခင္း

Monday, August 26th, 2013
မႏၱေလးၿမိဳ႔ ၊ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ(၁)၌ ၂၄-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန့နံနက္(ဝ၉းဝ၀)နာရီတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အထက္ျမန္မာျပည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲကို အလုပ္သမားညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာန၏ ႀကီးႀကပ္မႈျဖင့္ ပန္းရာဇဝင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ တက္ေရာက္ဖဲႀကိဳးျဖတ္...

အလုပ္ရပ္စဲမႈနစ္နာေၾကးႏွဳန္းထားမ်ားသတ္မွတ္ရန္ အမိန္႔ေၾကာျငာစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိနွဳိင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

Friday, August 23rd, 2013
အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ အရ အလုပ္ရပ္စဲမႈ နစ္နာေၾကးနႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္နိုင္ေရးဆိုင္ရာ ညွိနွဳိင္းအစည္းအေဝးကို ၂၃-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္(၁၀းဝ၀)နာရီအခ်ိန္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရံုးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္...

အလုပ္သမားညႊန္ႀကားေရးဦးစီးဌာန နွင့္ Center for Vocational Training (CVT Myanmar)တို႔ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

Friday, August 16th, 2013
ေနျပည္ေတာ္၊ ျသဂုတ္ ၁၆ လုပ္သားထု၏ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ပံုမွန္ေက်ာင္းပညာ ဆက္လက္သင္ႀကားရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ လူငယ္ မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိျခင္း၊ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ျဖဳိးတိုးတက္လာျခင္းတို့အား ရည္မွန္းကာ အလုပ္သမား၊...

ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ ၏ စီမံခန့္ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ နွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တို့၏ (၆/၂၀၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

Friday, August 16th, 2013
ေနျပည္ေတာ္၊    ႀသဂုတ္    ၁၆ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ စီမံခန့္ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီနွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ တို့၏ (၆/၂၀၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယေန့ (၁၆-၈-၂၀၁၃) ရက္ေန့ (၁၀းဝ၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္...

မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္အကိုင္မ်ား ခန္႔ထားနိုင္ေရးအတြက္ လူေတြ႔စစ္ေဆးခံနိုင္ရန္ အသိေပးျခင္း

Wednesday, August 14th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္ နိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၁၉-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန့မွစ၍ အလုပ္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ (၉၅၀)ဦး အနက္ က်ား(၆၈၀)ဦး၊ မ(၂၂၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၉၀၅)ဦးအား...

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီးအား စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္း

Tuesday, August 6th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖႈလုံေရးဝနႀ္ကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္သည္ ဩဂုတ္ ၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလုပ္သမားေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)အစည္းအေဝးခန္းမ ၌ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးႏွင့္အထူးကုဆရာဝနႀ္ကီးမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူနာမ်ား၏အသက္မ်ားအားကယ္တင္...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ထန္းတပင္တီဘီေရာဂါကုေဆးရံုနွင့္ Data Entry Centre တို့အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

Monday, August 5th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဦးေအးျမင့္ သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန့နံနက္(ဝ၉း၃၀)နာရီတြင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထန္းတပင္ျမိဳ႔နယ္ရွိ တီဘီေရာဂါ ကုေဆးရံုႀကီးသို့ေရာက္ရွိျပီး ေဆးရံုႀကီးဧည့္ခန္းမတြင္ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးမွ ေဆးရံု၏သမိုင္းေႀကာင္းနွင့္လူနာမ်ားအား ေဆးဝါး ကုသမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေဆးရံုအုပ္ႀကီး၊ အထူးကု...

ျမန္မာလုပ္သားထုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Thursday, August 1st, 2013
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ လွိဳင္တကၠသိုလ္ဝင္း အတြင္းရွိ MICT Park ၌ျမန္မာလုပ္သားထုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အား အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ နွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ GIZ တို့ပူးေပါင္း၍ ၁-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို့ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး...