သတင်း news

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲ (Job Fair – Yangon 2013)

Thursday, February 21st, 2013
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲ (Job Fair – Yangon 2013) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ လွဳိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ လွဳိင္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္းရွိ MICT Park Main Building ၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ...

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအားယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားသိေစရန္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပတ္မ်ား

Wednesday, February 20th, 2013
ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဉ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ အလုပ္ရွင္မ်ားထံ၌ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္သည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဉ္ အား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ ေကာက္ခံသည္ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း သည္ ဘတ္...

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ျမင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ဦးစီးဌာန၊ အဖြဲ႔၊ ေကာ္မတီရံုးမ်ားအား ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ကေလးျမိဳ႔နွင့္ မံုရြာၿမိဳ႔မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္သြားေရာက္ျခင္း

Wednesday, February 20th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ သည္ (၁၅-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန့တြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာျပီး ကေလးၿမိဳ႕မွတဆင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ မင္းကင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္တြင္းေခ်ာင္ေဒသသို႔ ထြက္ခြာျပီး သိမ္ကုန္းေက်းရြာ၊အင္းကုန္းေက်းရြာမွ ျပည္သူလူထုမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု၍ လက္ရွိအစိုးရ၏ပထမအဆင့္နိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဒုတိယအဆင့္စီပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား...

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးတစ္ဦး ႏွိပ္စက္ခံရမႈျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုစာ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း

Monday, February 18th, 2013
ထိုင္းႏိုင္ငံ ကမ္ဖယ္ဖစ္ခ႐ိုင္ရွိ ထိုင္းလူမ်ိဳးဇနီးေမာင္ႏွံ၏အိမ္တြင္ ခိုင္းေစထားေသာ အသက္ (၁၂) ႏွစ္ အရြယ္ ကရင္တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီး ငယ္ေလးတစ္ဦးအားအိမ္ရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ လူမဆန္စြာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ အိမ္ရွင္အလိုက်မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေခြးေလွာင္အိမ္တြင္ေလွာင္ထားၿပီး ေရေႏြးပူႏွင့္ေလာင္းျခင္း၊ နားရြကျ္ဖတျ္ခင္းစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးေလ့ရွိေၾကာင္း...

Freedom of Association and Dispute Resolution – The Laws and Practice အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Monday, February 18th, 2013
Freedom of Association and Dispute Resolution – The Laws and Practice အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္း ၏ Application and...

EPS-TOPIK စာေမးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ကိစၥနွင့္ စာေမးပြဲအတြက္ ရည္ညႊန္းကိုးကားရန္ Text book နွင့္ Webpage လိပ္စာမ်ားအသိေပးျခင္း

Monday, February 18th, 2013
ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ကိစၥနွင့္ စာေမးပြဲအတြက္ ရည္ညႊန္းကိုးကားရန္ Text book နွင့္ Webpage လိပ္စာမ်ားအသိေပးျခင္း

ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား နိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းနွင့္ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ ေပးေရးရံုးမ်ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႀကမည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၁၁)ဖြဲ႔အားျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္မွ ၾသဝါဒ အမွာစကားေျပာႀကား

Monday, February 11th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား နိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းနွင့္ယာယီနိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးရံုး မ်ားတြင္ (၃)လတာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႀကမည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔(၁၁)ဖြဲ႔မွ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားအား ႀသဝါဒအမွာစကား ေျပာႀကားျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္...

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွာေဖြပြဲ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရတနာပုံေစ်း Diamond Plaza ၌ က်င္းပျခင္း

Saturday, February 9th, 2013
၃-၂-၂၀၁၃ အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ Mandalay Consultant Group (MCG) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေပးလိုသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အား တိုက္ရုိက္ထိေတြ႕ကာ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွာေဖြပြဲကို...

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ယခင္စနစ္အတိုင္း ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

Wednesday, February 6th, 2013
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားမ်ားထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဉ္အား ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန့တြင္ ပိတ္သိမ္းရန္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း နွစ္နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးညွိနွိဳင္းမႈအရ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ အေထာက္အထားမဲ့...

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ဌာနတြင္း အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း (အရာထမ္း) အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၃) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Tuesday, February 5th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၃) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ၊ ရံုးအမွတ္(၅၁) စုေဝးခန္းမတြင္ ၄-၂-၂၀၁၃ ရက္ေန့ ေန႔လည္ (၁၃းဝ၀)နာရီအခ်ိန္၌...