သတင်း news

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ “ခံုသမာဓိေကာင္စီဝင္မ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံု”

Monday, August 13th, 2012
၁၃-၈-၂၀၁၂ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ သည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန ့တြင္ က်င္းပခဲ့သာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ ့အစည္းအေဝး သေဘာတူခြင့္ၿပဳ ခ်က္ၿဖင့့္္ဖြဲ ့စည္းခဲ့သည့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီ...

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ တြင္ အာမခံအက်ဳံးဝင္မွသာ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံးမ်ား၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

Monday, August 13th, 2012
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမႈဖူလုံေရး အဖြဲ႕တြင္ အက်ဳံးဝင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အေထာက္အထားကို တင္ျပသြားရမွသာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္သက္တမ္းတိုးမႈေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၂၇/၂၀၁၂) ခ်က္အရ...

စက္မႈလုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း

Friday, August 10th, 2012
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ အလံုလမ္းရွိ Summit Parkview Hotel တြင္ (၈-၈-၂၀၁၂) ရက္ေန႔ နံနက္(၁ဝးဝ၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ILO(ရန္ကုန္)မွ ႀကီးမႉး၍ ျမန္မာ့စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ILO (ရန္ကုန္)မွ Chief...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္၁-၈-၂၀၁၂ရက္ေန႕တြင္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၌ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း

Wednesday, August 1st, 2012
၁-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔ တင္သြင္းသည့္ “မၾကာခင္ကျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု အခ်ိဳ႕၌ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျဖရွာရန္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းရန္...

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ေရးနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Saturday, July 21st, 2012
ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသံုးသပ္ေရးနွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ အား ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၌က်င္းပရာ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ...

အဓမၼခိုင္းေစမႈလံုးဝပေပ်ာက္ေရးပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

Friday, July 20th, 2012
ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၈ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အဓမၼခိုင္းေစမႈလံုးဝပေပ်ာက္ေရး ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ေန႔လည္ (၁၃၀ဝ) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့...

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရး ဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲေရး ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

Friday, July 13th, 2012
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရး ဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲေရး ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ အလုပ္ရုံႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ အသစ္ေရးဆြဲလွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနွင္‌့က်န္းမာေရး ဥပေဒ အသစ္တြင္ က်န္းမာေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္‌့ အျခားဌာနမ်ား၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားနွင္‌့ ေရာေထြးမႈ မရွိေစရန္နွင္‌့ ပိုမို ျပည့္စံုေရး...

စတုတၳအႀကိမ္၊ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္း(၁-၇-၂၀၁၂)

Thursday, July 12th, 2012
အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီနွင့္ HRD Korea တို့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (စိုက္ပ်ိုးေရး/ေမြးျမဴေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း)ကို (၁-၇-၂၀၁၂)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉:ဝ၀)နာရီမွ (၁၆:ဝ၀)နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႔နယ္ရွိ၊ ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။...

လူ႔စြမ္းအားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္း အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ(၁၁-၇-၂၀၁၂)

Wednesday, July 11th, 2012
Published date: Jul 11, 2012 လူ႔စြမ္းအားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္း အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ကို ၁၁-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္(၉:ဝ၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၅၁) ၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ...

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒတို႔နွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်င့္စဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပို႔ခ်မႈ

Tuesday, July 10th, 2012
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒတို႔နွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်င့္စဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပို႔ခ်မႈ အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္ရွိ ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္း ေက်ာင္း အစည္းအေဝးခန္းမတြင္...