သတင်း news

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီးအား စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္း

Tuesday, August 6th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖႈလုံေရးဝနႀ္ကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္သည္ ဩဂုတ္ ၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလုပ္သမားေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)အစည္းအေဝးခန္းမ ၌ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးႏွင့္အထူးကုဆရာဝနႀ္ကီးမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူနာမ်ား၏အသက္မ်ားအားကယ္တင္...

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ထန္းတပင္တီဘီေရာဂါကုေဆးရံုနွင့္ Data Entry Centre တို့အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

Monday, August 5th, 2013
အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဦးေအးျမင့္ သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန့နံနက္(ဝ၉း၃၀)နာရီတြင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထန္းတပင္ျမိဳ႔နယ္ရွိ တီဘီေရာဂါ ကုေဆးရံုႀကီးသို့ေရာက္ရွိျပီး ေဆးရံုႀကီးဧည့္ခန္းမတြင္ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးမွ ေဆးရံု၏သမိုင္းေႀကာင္းနွင့္လူနာမ်ားအား ေဆးဝါး ကုသမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေဆးရံုအုပ္ႀကီး၊ အထူးကု...

ျမန္မာလုပ္သားထုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Thursday, August 1st, 2013
ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ လွိဳင္တကၠသိုလ္ဝင္း အတြင္းရွိ MICT Park ၌ျမန္မာလုပ္သားထုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အား အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ နွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ GIZ တို့ပူးေပါင္း၍ ၁-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန့ နံနက္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို့ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး...

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Wednesday, July 31st, 2013
မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာ နိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားအား အျပန္လမ္းခရီး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ေလေႀကာင္းလိုင္းမ်ား၊ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ သည့္ ကုမၸဏီမ်ား နွင့္လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ေနရာခ်ထားေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊...

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခန္႔ထားေရးရန္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးမည့္ ေန႔ရက္ေၾကျငာျခင္း

Wednesday, July 24th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္ သမားမ်ားကိုအလုပ္ေနရာမ်ားသို့အျမန္ဆံုးဝင္ေရာက္နိုင္ေရးခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၁၉-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔မွစ၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ (၅၇၅)ဦး အနက္ က်ား (၄၂၆)ဦး၊ မ (၁၀၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၅၃၀)ဦး တို့အား အလုပ္ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍...

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျမိဳ႔နယ္ညွိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒နွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာနွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

Wednesday, July 24th, 2013
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျမိဳ႔နယ္ညွိႏွဳိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ နွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ နွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား အား အျပည့္အစုံသိရွိရန္ . . . . . . .

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္း မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္ရွိ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည့္ Electronic Card မ်ားထုတ္ေပးေနမႈ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း

Monday, July 15th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္အညီ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဖတ္ရႈႏုိင္ေသာ Electronic Card မ်ား ထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္အရ အလုပ္သမားမ်ား၏ Electronic Card မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ Webcam...

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြနည္းဥပေဒမ်ား

Saturday, July 13th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၊ ပုဒ္မခဲြ(က)အရ အပ္ႏွင္းေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးလ်က္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ (၁၂.၇.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ …

မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေနရာ မ်ားတြင္ ခန့္ထားေပးျခင္း

Thursday, July 11th, 2013
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည့္ နိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၁၉-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန့မွစ၍ ၄-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့အထိ အလုပ္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ (၂၃၇)ဦးအနက္ က်ား(၁၆၄)ဦး၊ မ(၅၃)ဦး၊...

ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးစက္မႈဇုန္ရွိ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ားနွင့္ မနၱေလး အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

Monday, July 8th, 2013
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ျကီးဌာန မွ ဒုတိယဝန္ျကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ၅-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန့ မြန္းလဲ(၁၂း၃၀) နာရီတြင္ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး စက္မႈဇုန္ျကီးျကပ္ေရးေကာ္မတီ ရံုးခ်ုပ္သို့ သြားေရာက္၍...