သတင္း news

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

Thursday, February 23rd, 2017
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၂၂-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပန္ဒါဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး...

ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Sunday, February 19th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ ။ ၁။ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအနက္...

ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Saturday, February 18th, 2017
ေနျပည္ေတာ္  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈      ။ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအနက္ နိုင္ငံသားအေထာက္အထားျဖစ္ေသာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတင္ျပနိုင္သည့္...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Peter Lysholt Hansen အား ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆုံ၊ နိုင္ငံျခားသားဥပေဒ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားေဆြးေႏြး

Thursday, February 16th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Peter Lysholt Hansen အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆)ရက္၊ ယေန႔နံနက္(၉)နာရီခြဲတြင္...

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကတ္ျပား (National Verification Card)စိစစ္ထုတ္ေပးေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္

Wednesday, February 15th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (National Verification Card) စိစစ္ထုတ္ေပးေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၅)ရက္ ယေန႔နံနက္...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္အားခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

Tuesday, February 14th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္      ။ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ...

ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္သုံးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Friday, February 10th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါဝင္ေသာ သုံးပြင့္ဆိုင္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ၀၉၀၀ အခ်ိန္တြင္...

အလုပ္သမားေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ အိုင္အယ္လ္အိုတို႔ ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

Friday, February 10th, 2017
  အလုပ္သမားေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ အိုင္အယ္လ္အိုတို႔ ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉၀၀ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Giuseppe de Vincentiis အား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးေဆြးေႏြး

Thursday, February 9th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Giuseppe de Vincentiis အား...

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးအား
လာအိုႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔လုံျခဳံေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Pol . Maj . Gen. SYLAVONG မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

Tuesday, February 7th, 2017
၇-၂-၂၀၁၇ ၊ ေနျပည္ေတာ္      ။      အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ သည္ လာအိုနိုင္ငံ ၊ျပည္သူ႔လုံျခဳံေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Pol. Maj. Gen. SYLAVONG အား ယေန႔...