သတင္း news

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ EPS-TOPIK (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ (ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ဇယား) ေၾကညာခ်က္

Tuesday, April 25th, 2017
အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈစနစ္ (Recruitment Point System) အရ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိုးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ပထမအဆင့္ ကိုးရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ (EPS-TOPIK) စာေမးပြဲ က်င္းပမည့္...

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

Friday, April 7th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ဧျပီလ ၇ ရက္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား ေရးရာညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ဘာသာရပ္အလိုက္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏အမည္စာရင္းကို ILO ဖြဲ႕စည္းပုံ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ အတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္အားခန္႔ထားနိုင္ခဲ့

Friday, April 7th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ဧျပီလ ၆ ရက္ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Scot Marciel ႏွင့္အဖြဲ႕အား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံလူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြး

Wednesday, April 5th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၄ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Scot Marciel ႏွင့္အဖြဲ႕အား ဧၿပီလ(၄)ရက္ ယေန႔...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၌ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ အဆင့္ အလိုက္ တာဝန္ခံမွု၊ တာဝန္ယူမွုရွိၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေျဖေလ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ၾကေရး တိုက္တြန္းမွာၾကား ၊ ဌာန႐ုံးမ်ားသို႔ လွည့္လည္စစ္ေဆး

Wednesday, April 5th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၃ ရက္။ အလုပ္သမား ၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွူးႀကီး ေက်ာ္ေဇယ်ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဧၿပီလ ၂...

အစိုးရသစ္၏ ျပည္သူအတြက္ ပထမ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

Wednesday, March 29th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၉ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ့ မူဝါဒ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ အစိုးရသစ္စတင္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ (၁)ႏွစ္ တာကာလအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေရွ႕ရွုေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွု ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္...

ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပမွုႏွင့္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဗဟိုအက်ဥ္း ေထာင္သို႔ သြားေရာက္၍ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မွုအတြက္ ေသဒဏ္က်ခံေနရေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးအား ေတြ႕ဆုံျခင္း

Tuesday, March 28th, 2017
ေနျပည္ေတာ္။ မတ္လ ၂၈ ရက္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေဟြအင္းၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ၂၀-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၁-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ပတြင္...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ (၆၅) သန္းခန္႔ ျဖစ္လာမည္

Tuesday, March 28th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို အေျခခံ၍ လူဦးေရခန္းမွန္းျခင္း သုေတသနစာတမ္းကို...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ စကၤာပူနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Robert Chua ႏွင့္အဖြဲ႕အား
ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ၊ ျမန္မာ- စကၤာပူ ျပည္ဝင္ဗီဇာလြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရးႏွင့္ ျပည္ဝင္ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

Friday, March 24th, 2017
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၂၄ ။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ စကၤာပူနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Robert Chua ႏွင့္အဖြဲ႕အား မတ္လ(၂၄) ရက္ ယေန႔...

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၇

Friday, March 17th, 2017
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ကာလ အလုပ္ပိတ္ရက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန မွ ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္...