နိုင်ငံခြားသား အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်သူများအတွက် လမ်းညွန် စာအုပ်

နိုင်ငံခြားသား အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်သူများအတွက် လမ်းညွန် စာအုပ်

စင်ကာပူနိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံခြားသား အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်သူများအတွက် လမ်းညွန် စာအုပ် ကို (အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ) နှစ်ဘာသာ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် စာအုပ်ကို ပြည်ပသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ ကြိုတင်လေ့လာဖတ်ရှု နိုင်ပါသည် . . . . . .

အပြည့်အစုံဖတ်ရန်.. (1000)