ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ Skills Test နှင့် Competency Test စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် စာမေးပွဲလမ်းညွှန်များ

နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်
အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချစ်စစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အနေဖြင့် Skills Test နှင့် Competency Test စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန်အတွက် အောက်ပါ စာမေးပွဲလမ်းညွှန်များကို လေ့လာနိုင်ကြပါသည်။

ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ လမ်းညွှန်
ကုိယ္ကာယစစ္ေဆးျခင္း (109)
အင္တာဗ်ဴး (ေဆာက္လုပ္ေရးုလုပ္ငန္း) (94)
အင္တာဗ်ဴး (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း) (120)
သံခ်ည္သံေကြး (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) (89)
လက္သမား (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) (96)
စိုက္ပ်ိဳးေရး (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း) (111)
ေမြးျမဴေရး (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း) (100)