အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူး ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယဦးစီးမှူးရေးဖြေစာမေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လစ်လပ်ရာထူး စုစုပေါင်း (၁၅) နေရာအတွက် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ လစ်လပ်ရာထူး (၁၅) နေရာအတွက် ရေးဖြေ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူ (၁၆၂) ဦး (ကျား-၄၉၊ မ-၁၁၃) ဦးအနက် အောက်ဖော်ပြပါအောင်မြင်သူ (၃၀) ဦး ကို ၃-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၀၉၃၀) နာရီတွင် ကွန်ပျူတာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်-

အောင်မြင်သူများစာရင်း အပြည့်အစုံနှင့် ကြေညာချက်အပြည့်အစုံမှာ အပြည့်အစုံ..