အထွေထွေ

SSBMS-EAS ပရိုဂရမ်အသုံးပြု၍ ရုံးခွဲများမှပေးပို့သည့် လစဉ်ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေစာရင်းများ ထည့်သွင်းထားသည့် CDများအားစစ်ဆေးခြင်း
လူမှုဖူလုံရေးရုံးချုပ် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲသည် တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ်ရုံးခွဲများ၊ဆေးရုံကြီးများ၊ရုံးခွဲများမှပေးပို့လာသည့် ငွေစာရင်းလချုပ် CD များကို စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး၊ ပြီးစီးသည့် ငွေစာရင်းချုပ်များကို ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲရှိ Server ဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။အျပည့္အစံုသိရွိနိုင္ပါရန္ (342)

၂၀၁၂ခုနှစ်၊လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အာမခံအလုပ်သမားများ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိခံစားနေသည့် အခြေအနေ အပြည့်အစုံသိရှိရန်….