လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အကြောင်း သိကောင်းစရာ

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် “မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၁.၆% ခန့်သာ ဥပဒေပါခံစားခွင့်များကို ရရှိခံစားလျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၉၈.၄% သည် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေပါ အကာအကွယ်ပေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရရှိခံစားခွင့်မရှိသေးပါ။” လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သည် အကျုံးဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အာမခံအလုပ်သမားများ မမာမကျန်းမှု၊ မီးဖွားမှု၊ အလုပ်ခွင်ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှုနှင့် သေဆုံးမှု စသည့်လူမှုဒုက္ခများ ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ အာမခံအလုပ်သမားနှင့် မှီခိုသူမိသားစုများ လူမှုရေးအခက်အခဲ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်
(က) ဆေးကုသပေးခြင်းနှင့်
(ခ) ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်ပြုခြင်း
တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသော “လူမှုရေးအရ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု” ဖြစ်ပါသည်။

ssb

အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်၏ အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်

 • စက်ဝိုင်းနှစ်ထပ်၏ အပေါ်ဘက်ပိုင်းတွင် “လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့” ဟု လည်းကောင်း၊ အောက်ဘက်ပိုင်းတွင် “Social Security Board” ဟု လည်းကောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
 • စက်ဝိုင်းငယ် အလယ်ဗဟို၌ ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်သင်္ကေတအဖြစ် ခြင်္သေ့ပုံငွေဒင်္ဂါး အမှတ်အသား ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။
 • နောက်တွင် ဆေးကုသမှုသင်္ကေတအဖြစ် ကြက်ခြေနီအမှတ်အသားကို အသုံးပြုထားပါသည်။
 • စက်ဝိုင်းငယ်အတွင်းနောက်ခံတွင် လူမှုရေးအကာအကွယ်ပေးသည့် သင်္ကေတအဖြစ် အပြာရောင်ဒိုင်းပုံအမှတ်အသားကို အသုံးပြုထားပါသည်။

 

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ပံ့မှုများ

 • မကျန်းမာမှုဖြစ်သောအချိန်တွင် ဆေးကုသမှုပေးခြင်း
 • ဝင်ငွေမရှိသောအချိန်မှာဝင်ငွေရှိအောင် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • အလုပ်ကြောင့်ရောဂါဖြစ်ခဲ့ပါကဆေးရုံတက်ကုသခွင့်ပေးခြင်း
 • မီးဖွားမှုအတွက် ထောက်ပံ့မှုများပေးခြင်း
 • လုပ်ငန်းခွင်တွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပါက ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်များထောက်ပံ့ပေးခြင်း

 

လူမှုဖူလုံရေးစနစ်အာမခံထားရှိရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 • ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူရန်
 • ခန့်အပ်သည့် အလုပ်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ဖွယ် မရှိလျှင်လည်းကောင်း၊ နာတာရှည်ရောဂါခံစားနေရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် လည်းကောင်း လူမှုဖူလုံရေးဆေးရုံကြီး(သို့မဟုတ်)သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ ရောဂါရှာဖွေနိုင်ရန်စေလွှတ်ခြင်း
 • ကုန်ကျစရိတ်ကို လုပ်ငန်းဌာန၏ အလုပ်သမားအတွက် ဖြစ်ပါက အလုပ်ရှင်ကသော်လည်းကောင်း၊ မိမိဆန္ဒအလျောက် အာမခံထားသူဖြစ်ပါက ကိုယ်တိုင်ကျခံရန်

 

မိမိတို့ ဆန္ဒအလျောက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် အာမခံထားရှိနိုင်ခြင်း

 • မှတ်ပုံမတင်မနေရ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းဌာနများ
 • ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် မိမိတို့၏ဆန္ဒအလျောက်မှတ်ပုံတင်၍ အာမခံထားနိုင်သည်ဟု အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းဌာနများ
 • လုပ်ငန်းဌာနများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိသောအများပြည်သူများ
 • ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ကင်းကွာနေသူများ၊ အိမ်ဖော်များနှင့်နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ
 • ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၊ စုပေါင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၊ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် တောင်သူလယ်သမားများ

 

Smart Card များနှင့် ယာယီကတ်များအကြောင်း

 • လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစိစစ်ရေးကတ်ပြားဆိုသည်မှာ−“ဥပဒေနှင့်အညီ မည်သူသည် အာမခံထားသူဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဖူလုံရေးရုံးက ထုတ်ပေးထားသည့် သက်သေခံကတ်ပြား”ကို ဆိုလိုသည်။ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစိစစ်ရေးကတ်ပြားများကို အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှစ၍ အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် 2D Barcode စနစ်သုံး လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစိစစ်ရေးကတ်ပြား (Smart Card) များ ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအထိ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံစိစစ်ရေးကတ်ပြားများစုစုပေါင်း (၆၈၄,၆၉၀) ကတ်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပြီး Smart Card များ မရရှိသေးသည့် အာမခံအလုပ်သမားများအတွက်လည်း ယာယီကတ်(၂၄၂,၄၃၀)ကတ် များဖြင့် အစားထိုးထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
 • အာမခံအလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိတို့ထည့်ဝင်ကြေးပေးသွင်းထားသော သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ရုံးခွဲများတွင် အာမခံစိစစ်ရေးကတ်ပြားများကို အချက်အလက်များဖြည့်သွင်း၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
 • အလုပ်သမားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ကတ်ပြားများကို လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ပိုင် ဆေးခန်းများ၊ ဆေးရုံများတွင် ဆေးကုသရာတွင် လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်များ လျှောက်ထားရာတွင်လည်း ကတ်ပြားကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Card(front)
Card(back)

အမျိုးသားအဆင့်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်းကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ၏ အခန်း (၃) ပုဒ်မ(၄)(က)အရ အမျိုးသားအဆင့်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အား အဖွဲ့ဝင်(၂၈) ဦးဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၄/၂၀၁၃) ဖြင့် ၁၉-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်းများရှိပါသဖြင့် ပြောင်းလဲနေသည့်အခြေအနေများ နှင့်အညီ အမျိုးသားအဆင့်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့သစ်အား အဖွဲ့ဝင် (၂၀) ဦးဖြင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် (၁၉၁/၂၀၁၇) ဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ၊ အခန်း (၃) ပုဒ်မ ၅ (ဃ) အရ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေး အဖွဲ့အား အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရုံး၏ ၂၆-၁၂-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၅/၂၀၁၃) ဖြင့် အဖွဲ့ဝင် (၂၄) ဦးဖြင့် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခြင်းများရှိပါသဖြင့် အဖွဲ့အား အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၄၉/၂၀၁၆) အရ အဖွဲ့ဝင် (၂၈)ဦး ဖြင့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။


ပြည်သူများအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ

လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ