အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ နှင့် နည်းဥပဒေများ (၂၀၁၂ ခုနှစ်)

အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ကို  ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွား မှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၁၇) အဖြစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ အဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။အပြည့်အစုံ

အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွား မှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၄၀) အဖြစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ အဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . . . (3108)

အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျင့်စဉ်များ ဆွေးနွေးပို့ချမှု