မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ ရာသီတုပ္ေကြး A (H1N1) က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္း

မႏၲေလး ၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္
မႏၲေလးအလုပ္သမားေဆး႐ုံမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕သည္ ၂-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ရာသီ တုပ္ေကြး A(H1N1) က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ မႏၲေလးလၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ လူမွုဖူလုံေရးတိုင္း႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံအရာရွိႏွင့္ မႏၲေလးလၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွဝန္ထမ္းမ်ား၊ မႏၲေလးအလုပ္သမားေဆး႐ုံႀကီးမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာဝန္ မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား စုစုေပါင္း (၂၀၇) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးအလုပ္သမားေဆး႐ုံႀကီးမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးေဒါက္တာ ခင္ႏြဲ႕ေဌးမွ မိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံႀကီး၏ဖ်ားနာကုသေဆာင္ တာဝန္ခံ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး (ေဆးပညာ) တြဲဖက္ပါေမာကၡ သမားေတာ္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္စိုးမင္းမွ ရာသီတုပ္ေကြးA(H1N1) ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကပ္ေရာဂါသမိုင္း၊ ေရာဂါပိုးဗိုင္းရပ္ အေၾကာင္းႏွင့္ ကူးစက္ပုံေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ ေရာဂါသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္မွုအဆင့္မ်ား၊ ေဆာင္ရန္ (လိုက္နာရန္)ႏွင့္ ေရွာင္ရန္(ေရွာင္ၾကဥ္ရန္)မ်ား၊ အဆင့္ပြားေရာဂါမ်ား၊ ေရာဂါကုထုံး မ်ား၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ Mask တပ္ဆင္ပုံ၊ တပ္ဆင္နည္း မ်ားအား သ႐ုပ္ျပျခင္းစသည္တို႔ကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အသိပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္ ႏွင့္ Mask မ်ားေဝငွေပးခဲ့ပါသည္။


အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမားေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးမွ မိတ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္Screenshot_1

အခမ္းအနားတြင္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး (ေဆးပညာ) တြဲဖက္ပါေမာကၡသမားေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္စိုးမင္းမွ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာစဥ္
Screenshot_2