အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ Internet & E-mail လက္ေတြ႕အသုံးခ်မွုသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၇) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ လ ၁၅ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ Internet & E-mail အသုံးခ်မွုသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၁၅-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ သင္တန္းခန္းမ(၁)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သူ (၃၅) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ သင္တန္းတြင္ထူးခၽြန္ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား/သူမ်ားကို သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားကိုယ္စား သင္တန္းသူ(၁)ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား ကို(၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း
Screenshot_1

ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္း
Screenshot_2

ဘ႑ာေရးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ ခ်ီးျမင့္စဥ္ Screenshot_3

သင္တန္းသူ တစ္းဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားေနစဥ္
Screenshot_4