အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ နွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားသိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ၊ အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္းမွ ၂၆-၅-၂၀၁၂ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ မဂၤလာအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ လံုၿခဳံေရးနွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ဝင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး(အလုပ္သမားေရးရာတာဝန္ခံဝန္ႀကီး) ဦးစိုးမင္းတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ စက္ရံုစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ နွင့္ ၿမိဳ႕နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္မွ အျငင္းပြားမႈညႇိနွိဳင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၁၅၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။