ခုံသမာဓိကောင်၏နေပြည်တော်အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ နှင့် ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမြတ် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၆/၂၀၁၇)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ မင်းကြီးလမ်း ရှိ နေပြည်တော်အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ MD ဦးစိုးနိုင် နှင့် ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမြတ်(အရောင်းဝန်ထမ်း) တို့ အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစိန်၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၈၆/၂၀၁၇) ဖြင့် ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (224)