ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Chung Hing Myanmar Limited (သိုးမွှေးထိုးအထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးမျိုးထွန်းဇော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၄/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်၊ ငမိုးရိပ်လမ်း၊ အမှတ် (၂၀၄/၂၀၅/၂၁၂/၃၁၃/၃၁၄) ရှိ Chung Hing Myanmar Limited (သိုးမွှေးထိုးအထည်ချုပ်စက်ရုံ) ပိုင်ရှင် Mr. Chan Fun Kwong နှင့် အလုပ်သမား ဦးမျိုးထွန်းဇော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိ ကောင်စီသို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဌ ဦးအောင်သန်း အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးညွန့်စိန် နှင့် ဦးသင်းမောင်ဆွေ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၄၄/၂၀၁၈) ဖြင့် ၂၈-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်-အပြည့်အစုံသိရှိရန်.. (270)