ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ Suzhau Silk Fashion Myanmar (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၉/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ ပိတောက်လမ်း၊ အမှတ် (၅၀၁) ရှိ Suzhau Silk Fashion Myanmar (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) ပိုင်ရှင် Mr. Yang Weil, ဒေါ်ယုသိင်္ဂီဝင်း(စက်ရုံအကြံပေး)(အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ထွန်း ပါ (၄) ဦး တို့ အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့က လွှဲအပ်ခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၈၉/၂၀၁၈) ဖြင့် ၃-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်.. (288)