ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ

ပြည်ပသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောအေဂျင်စီ အရေအတွက်၊ လိုင်စင်အပြီးရုပ်သိမ်းထားသည့် အေဂျင်စီ စာရင်း စသည့် ၃၀-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များ အပြည့်အစုံ (94)


ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထောက်ပံ့ကူညီရေးဗဟိုဌာန (Migrant Resource Center-MRC) များ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ


ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MoU စနစ်ဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမားများကို စေလွှတ်ရာ တွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ်ပါ
စည်းမျည်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှုမရှိခြင်း၊ မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ
မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမည်မဲစာရင်း (Black List) ထည့်သွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စာရင်း

၁၈-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (183)


Menu-Tab(Dol)

Menu-Tab(Dol+4)

Menu-Tab(Dol+5)

Menu-Tab(Dol+6)

Menu-Tab(Dol+1)

Menu-Tab(Dol+2)


DBS Bill Payment Service

DBS Payment


ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုအခြေအနေများ

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထောက်ပံ့ကူညီရေးဗဟိုဌာနများ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System)(ကုန်ထုတ်၊ဆောက်လုပ်ရေး၊စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး) လုပ်ငန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် Skills Test (ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း) နှင့် Competency Test ( လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အချင်း စမ်းသပ်စစ် ဆေးခြင်း) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်အပြည့်အစုံသိရှိရန်……

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ယာယီအကျိုးဆောင်လိုင်စင်အသစ် ထပ်မံထုတ်ပေးထားသောကုမ္ပဏီများစာရင်း

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်များ

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ အလုပ်သမားစေလွှတ်သည့် နိုင်ငံများစာရင်း