ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ

DBS Bill Payment Service

DBS Payment

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MoU စနစ်ဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမားများကို စေလွှတ်ရာ တွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူစာချုပ်ပါ
စည်းမျည်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှုမရှိခြင်း၊ မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ
မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အမည်မဲစာရင်း (Black List) ထည့်သွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စာရင်း

၁၈-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (74)


Menu-Tab(Dol)

Menu-Tab(Dol+3)

Menu-Tab(Dol+4)

Menu-Tab(Dol+5)

Menu-Tab(Dol+6)

Menu-Tab(Dol+1)

Menu-Tab(Dol+2)


ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုအခြေအနေများ

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထောက်ပံ့ကူညီရေးဗဟိုဌာနများ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System)(ကုန်ထုတ်၊ဆောက်လုပ်ရေး၊စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေး) လုပ်ငန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် Skills Test (ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း) နှင့် Competency Test ( လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အချင်း စမ်းသပ်စစ် ဆေးခြင်း) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်အပြည့်အစုံသိရှိရန်……

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားစေလွှတ်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ယာယီအကျိုးဆောင်လိုင်စင်အသစ် ထပ်မံထုတ်ပေးထားသောကုမ္ပဏီများစာရင်း

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်များ

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ အလုပ်သမားစေလွှတ်သည့် နိုင်ငံများစာရင်း