၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ

ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင်‌့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင်‌့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တို့တွင် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြသောအလုပ်သမားများနှင်‌့၄င်းတို့မိသားစုများ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရေး အတွက်လည်းကောင်း၊အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်‌ရေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းတိုးတက်ရေး တို့ အတွက်လည်း ကောင်းရည်ရွယ်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည်ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌဌာန်းလိုက်သည် . . . .

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒ အျပည့္အစုံရယူရန္ . . . . . (3755)