လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်း အသုံးပြုသူများ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

လူ့စြမ္းအားဖြံ့ျဖိုးမႈအညွြန္းကိန္း အသံုးျပုသူမ်ား၏ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲက်င္းပ

လူ့စြမ္းအားဖြံ့ျဖိုးမႈအညွြန္းကိန္း အသံုးျပုသူမ်ား၏ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ကို ၁၁-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန့ နံနက္(၉:ဝ၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၅၁) ၊ အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပပါသည္။
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ျကီး ကိုယ္စား အလုပ္သမားညွြန္ျကားေရးဦးစီးဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးမ်ိုးေအာင္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာျကားခဲ့ ပါသည္။အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့ အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ မ်ားနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူ့စြမ္းအားဖြံ့ျဖိုးမႈအညွြန္းကိန္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ျကီးဌာန အသီးသီးမွညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္မ်ား၊ လူ့စြမ္းအားဖြံ့ျဖိုးမႈဆိုင္ရာ အညွြန္းကိန္းမ်ား ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ နိုင္ေရး အေထာက္အကူျပုလုပ္ငန္း အဖြဲ့ဝင္မ်ား၊ အညွြန္းကိန္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ေလ့လာသူမ်ား (၆၅)ဦး တက္ေရာက္သည္။
ထို့ေနာက္ နံနက္(၁၀:ဝ၀)နာရီတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲကို စတင္က်င္းပရာ အလုပ္သမားညွြန္ျကားေရးဦးစီးဌာနမွ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္ ဦးမ်ိုးေအာင္က အလုပ္ရံု ေဆြးေနြးပြဲနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အမွာစကားေျပာျကားသည္။

ဆက္လက္၍လူ့စြမ္းအားဖြံ့ျဖိုးမႈအညွြန္းကိန္းမ်ား ပံုမွန္ျပုစု ထုတ္ေဝနိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားညွြန္ျကား‌‌ေရးဦးစီးဌာန၊ ညွြန္ျကားေရးမႉး၊ ဦးေအာင္ေဌးဝင္းမွ လူ့စြမ္းအားဖြံ့ျဖိုး မႈ အညွြန္းကိန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ေဆာင္ရြက္ ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဉ္အေျခအေနမ်ားကိုတင္ျပျပီး တက္ေရာက္လာသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေနြးအျကံျပုျကပါသည္။
ေန့လည္ပိုင္းတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲသို့ တက္ေရာက္လာျကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဖြဲ့သံုးဖြဲ့ခြဲ၍ ရင္းနွီးျမွပ္နွံသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ အညွြန္းကိန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ေဆြးေနြးသံုးသပ္အျကံျပု တင္ျပျကသည္။
ထို့ေနာက္ အဖြဲ့လိုက္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေနြးသံုးသပ္၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ေဆြးေနြးျကျပီး အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲကို ညေနပိုင္းတြင္ ရုပ္သိမ္းလိုက္ေျကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။