သင္တန္း/ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းေရးနည္း ႏွင္႔ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၅) ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင္႔ လူမႈဖူလံုးေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ မွ ၾကီးမွဴး၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းနည္း ႏွင္႔ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၅) ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားကို အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင္႔ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ဝန္ၾကီးဌာနရွိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ားႏွင္႔ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ သင္တန္းဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား၌ အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေစာႏိုင္မွ အဖြင္႔အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ႔ပါသည္။ အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (329)

Freedom of Association and Dispute Resolution – The Laws and Practice အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Industrial Relations: Partnership for Development အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ မွ Presentation မ်ား