ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Krislite Lighting Specialist Co.,Ltd နှင့် ဦးမျိုးမင်းဝင်းတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၄/၂၀၁၇)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကန်ဘဲ့လမ်း၊ အမှတ် (၃) ရှိ Krislite Lighting Specialist Co.,Ltd ပိုင်ရှင် ဒေါ်ချိုချိုုမာ (Director)၊ ဒေါ်သီတာလှိုင် (Admin Manager/အလုပ်ရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ယာဉ်မောင်းအလုပ်သမား ဦးမျိုးမင်းဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှု အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန်၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးနေမင်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၅၄/၂၀၁၇) ဖြင့် ၁၅-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (301)