ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများအား အထောက်အထားထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများအနက် နိုင်ငံသား အထောက်အထားဖြစ်သော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက်မှတ်နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းတင်ပြနိုင်သည့် မြန်မာအလုပ်သမားများကို နိုင်ငံသားမှန်ကန်ကြောင်း စိစစ်ပြီးပါက ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ သံရုံးရှိ သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဌာနစိတ်၌ သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ပြင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက်မှတ်နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း အထောက်အထား မတင်ပြ နိုင်သော မြန်မာအလုပ်သမားများအား ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း စမုစခွန်(မဟာချိုင်) (၁) နှင့် (၂)၊ စမုပရာကန်၊ မယ်ဆိုင်၊ မဲဆောက်နှင့် ရနောင်းမြို့တို့ရှိ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ် (Certificate of Identity – CI) ထုတ်ပေးရေးစခန်းများတွင် ၃-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ စတင် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ 7 Eleven ဆိုင်အပါအဝင် Counter Services ဝန်ဆောင်မှုပေး သော နေရာများတွင် ၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် စတင် ငွေပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

အလုပ်သမားများအနေဖြင့် သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက် ဘတ် ၁၀၅၀ ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity – CI) အတွက် ဘတ် ၃၀၀ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ပိုမိုကုန်ကျမှုများ မရှိစေရေး ပွဲစားများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဘဲ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity – CI) စခန်းများ၌ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အထောက်အထားထုတ်ပေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်များကို သိရှိလိုပါက အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ website ဖြစ်သော www.mol.gov.mm သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန၏ Complaint Mechanism – ၀၆၇ ၄၃၀၁၈၄၊ ၀၆၇ ၄၃၀၂၈၄၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနခွဲ -၀၆၇ ၄၃၀၁၈၃၊ ၀၆၇ ၄၃၀၁၈၃၊ ၀၆၇ ၄၃၀၁၈၅ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဦးမိုးအောင်ခိုင် (အလုပ်သမားသံအရာရှိ) – +၆၆ ၆၃၃၁၄၁၉၉၂ ဦးအောင်ကိုသန်း (အလုပ်သမားသံအရာရှိ) – +၆၆ ၆၃၄၄၂၆၂၀၄ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။