ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Vikram Miris အား ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ၊ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ေရးႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၈ ။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Vikram Miris အား ဇူလိုင္လ(၂၈)ရက္၊ ယေန႔နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာ- အိႏၵိယ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈ၊ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ေနျပည္သူမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္/ ထြက္ ဂိတ္မ်ားအျဖင့္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္နိုင္ငံလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။(-)