အာဆီယံကၽြမ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲ၂၀၁၆ သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း

မေလးရွားနိုင္ငံ၊ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔ မွ ၂၉ ရက္ ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေဒသအတြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲ ကို အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည့္သူအင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ Focal Ministry အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ”သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕(NSSA)မွ ဦးေဆာင္၍ အစိုးရ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွေလ့က်င္ထားေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ျဖင့္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ကၽြမ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ အလုပ္သမားေရးရာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲမွ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္၊တို႔မွဦးေဆာင္၍ Plumb and Heating Electrical ၊ Installation Refrigeration& Air-con installation Cabinet Making ၊ Brick Laying ၊ Restaurant service ၊ Cooking ၊ Mobile Robotics ၊ Mechatronics ၊ Welding စေသာ အလုပ္အကိုင္ဧရိယာ(၁၀)မ်ိဳးအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္(၁၄)ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။
(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံကၽြမ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအသင္းမွ Restaurant service အလုပ္အကိုင္ ဧရိယာၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ေမာင္မ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ မသက္မႉးေဝတို႔ (၂)ဦးသည္ Medallion for Excellence ဆု (၂)ဆုႏွင့္ Plumb and Heating အလုပ္အကိုင္ ဧရိယာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိင္ခဲ့ေသာ ေမာင္ပိုင္စိုးသူ သည္ Best of Nation ဆုတို႔ကို ဆြတ္ခူး ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Skill (ASC - 19 -29) 2

Skill (ASC - 19 -29) 1

Skill (ASC - 19 -29) 3

Skill (ASC - 19 -29) 4

Leave a Reply