ကြေညာချက်များ

“အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ” ဖွဲ့စည်းခြင်း

Monday, February 20th, 2017
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးခကြေးငွေဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်နိုင်ရန် “အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ” ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ၁၆-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၃/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။...

ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများအား အထောက်အထားထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

Sunday, February 19th, 2017
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက် ။ ၁။ ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများအနက်...

ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများအား အထောက်အထားထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Saturday, February 18th, 2017
ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများအနက် နိုင်ငံသား အထောက်အထားဖြစ်သော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက်မှတ်နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းတင်ပြနိုင်သည့် မြန်မာအလုပ်သမားများကို နိုင်ငံသားမှန်ကန်ကြောင်း စိစစ်ပြီးပါက ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ...

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်လမ်းညွှန်သင်တန်းအတွက် သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း

Tuesday, December 27th, 2016
နေပြည်တော် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသောသူများအား ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေးရန်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချရသော ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ...

ပြည်ပနိုင်ငံများ သို့ PJ (Passport for Job) ဖြင့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Tuesday, October 25th, 2016
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ အသိပေးကြေညာချက် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့တရားဝင်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်သမားအသစ်များအနေဖြင့် ၁-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်အမျိုးအစားများအနက်မှ အလုပ် (PJ) (Passport for Job) ဖြင့်...

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System)အရ ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း
(Skills Test)နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း(Compentency Test )
စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကျင်းပမည့်အစီအစဉ် အသိပေးကြေညာချက်

Monday, October 24th, 2016
အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System)အရ ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (Skills Test)နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း(Compentency Test ) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကျင်းပမည့်အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-   တင်သွင်းရမည့် အထောက်အထား နမူနာပုံစံများမှာ…

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System) အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

Monday, October 24th, 2016
အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားသည့်စနစ် (Recruitment Point System) (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း) (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲကို ၁၆-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့နှင့် ၁၃-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဖြေဆိုသူ ၁၁,၅၉၇ ဦး အနက်မှ အောင်မြင်သူ ၉၀၀၀...

လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များ လျှောက်ထားရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထားများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ

Friday, August 19th, 2016
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များ လျှောက်ထားရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထားများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ…………….

ခုံသမာဓီကောင်စီနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကန့်ကွက်သူများ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းမည်

Tuesday, July 26th, 2016
ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲကို ၁၂-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံး၊ ကနောင်ခန်းမတွင် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်ပွဲကို ၈-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊...