ကြေညာချက်များ

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း

Wednesday, September 2nd, 2015
အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေငြာချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၅ ၁၃၇၇ခုနှစ်၊ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ () အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ...

အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Saturday, August 29th, 2015
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက် အရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများအတွက် နေရာဒေသ နှင့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍...

EPS စနစ်အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ အထွေထွေလုပ်သားများအဖြစ်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် မည့်သူများ နှင့် အများပြည်သူသိရှိရန်

Friday, August 31st, 2012
Employment Permit System (EPS)  စနစ် အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သို့ အထွေထွေလုပ်သားများ အဖြစ် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ နှင့်  အများပြည်သူ သိရှိရန် အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်- EPS စနစ်ဖြင့်...

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

Wednesday, August 29th, 2012
အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- ခုံသမာဓိကောင်စီ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော် ဖုန်း – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၅ ၊ ဖက်စ် – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၇ e-mail – arbitrationcouncil.mm@gmail.com

စတုတ္ထအကြိမ် EPS-TOPIK စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

Tuesday, August 28th, 2012
စတုတ္ထအကြိမ် EPS-TOPIK စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများအနက် ၁၁-၈-၂၀၁၂ မှ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက်နေ့ထိ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ခံယူခဲ့သူများ၏ အောင်စာရင်း အား အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည် – – –

မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံးများ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာများ

Wednesday, June 13th, 2012
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ခန့်အပ်သော မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံးများ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာများ

အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)

Wednesday, May 23rd, 2012
အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများ အကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် အေးချမ်းသာယာစေရန် လည်းကောင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုအား တရားမျှတစွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ရပိုင်ခွင့်များကို မျှတမှန်ကန်စွာဖြင့် မြန်ဆန်စွာရရှိခံစားနိုင်စေရန်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်……….

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနည်းဥပဒေများ

Wednesday, May 23rd, 2012
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေပုဒ်မ ၅၇ အရ အပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၁)

Monday, May 21st, 2012
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ နှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်း အကြား၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေရန် လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို စနစ်တကျနှင့်လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို...