ကြေညာချက်များ

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈေရးရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္

Wednesday, May 11th, 2016
အလုပ္သမားေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အနာဂတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္ ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဒိန္းမတ္သံအမတ္ၾကီး Mr. Peter Lysholt Hansen အားလက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္...

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း

Wednesday, September 2nd, 2015
အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေငြာချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၅ ၁၃၇၇ခုနှစ်၊ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Saturday, August 29th, 2015
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ အရ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသ ႏွင့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမခြဲျခားဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍...

EPS စနစ္အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္

Friday, August 31st, 2012
Employment Permit System (EPS)  စနစ္ အရ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ သို႔ အေထြေထြလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား နွင့္  အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ အသိေပးထုတ္ျပန္ထားပါသည္- EPS စနစ္ျဖင့္...

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

Wednesday, August 29th, 2012
အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ခုံသမာဓိေကာင္စီ ရုံးအမွတ္(၅၁)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၅ ၊ ဖက္စ္ – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၇ e-mail – arbitrationcouncil.mm@gmail.com

စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

Tuesday, August 28th, 2012
စတုတၳအၾကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအနက္ ၁၁-၈-၂၀၁၂ မွ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ထိ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မွဳစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ခံယူခဲ့သူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း အား အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္ – – –

Monday, July 16th, 2012
အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

Wednesday, June 13th, 2012
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မွတ္ပံုတင္အရာရွိရံုးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာမ်ား

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)

Wednesday, May 23rd, 2012
အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈအား တရားမွ်တစြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မွ်တမွန္ကန္စြာျဖင့္ ျမန္ဆန္စြာရရွိခံစားနိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္……….

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းနည္းဥပေဒမ်ား

Wednesday, May 23rd, 2012
အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ အရ အပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။