ကြေညာချက်များ

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား သို့ PJ (Passport for Job) ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

Tuesday, October 25th, 2016
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ အသိေပးေၾကညာခ်က္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔တရားဝင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ၁-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္မွ အလုပ္ (PJ) (Passport for Job) ျဖင့္...

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System)အရ ကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
(Skills Test)ႏွင့္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္း(Compentency Test )
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက်င္းပမည့္အစီအစဥ္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

Monday, October 24th, 2016
အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System)အရ ကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (Skills Test)ႏွင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္း(Compentency Test ) စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက်င္းပမည့္အစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-   တင္သြင္းရမည့္ အေထာက္အထား နမူနာပံုစံမ်ားမွာ…

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System) ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

Monday, October 24th, 2016
အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္စနစ္ (Recruitment Point System) (ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း) (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲကို ၁၆-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၃-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေျဖဆိုသူ ၁၁,၅၉၇ ဦး အနက္မွ ေအာင္ျမင္သူ ၉၀၀၀ ဦး ၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေအာင္စာရင္း...

လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များ လျှောက်ထားရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထားများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ

Friday, August 19th, 2016
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များ လျှောက်ထားရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထားများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ…………….

ခံုသမာဓီေကာင္စီနွင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးခံုသမာဓိအဖြဲ႔၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ၾကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမည္

Tuesday, July 26th, 2016
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ၁၂-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီရံုး၊ ကေနာင္ခန္းမတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ၈-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊...

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေထာက္ပံ႔ကူညီေရးဗဟုိဌာန (Migrant Resource Center-MRC) မ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမ်ား

Wednesday, June 1st, 2016
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရးဗဟိုဌာန (Migrant Resource Center – MRC) မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရးဗဟိုဌာန (Migrant Resource Center – MRC) မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာေဒသတြင္းအလုပ္သမားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားနွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတရားဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတြက္အဆင့္ဆင့္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊...

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္(၁၀၀)အတြင္း အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ၾကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား

Thursday, May 19th, 2016
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္ (၁၀၀) အတြင္း၊ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္း (၁၃)မ်ိဳးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   (က)    ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေထာက္ပံ့ကူညီေရးဗဟိုဌာန(Migrant Workers Resource Center-MRC)(၂)ခုအားဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးနွင္‌့ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊   (ခ)    ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားေမြးထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေပးျခင္းနွင္‌့...

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈေရးရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္

Wednesday, May 11th, 2016
အလုပ္သမားေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အနာဂတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္ ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဒိန္းမတ္သံအမတ္ၾကီး Mr. Peter Lysholt Hansen အားလက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္...

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း

Wednesday, September 2nd, 2015
အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေငြာချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၅ ၁၃၇၇ခုနှစ်၊ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

Saturday, August 29th, 2015
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ အရ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသ ႏွင့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမခြဲျခားဘဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍...