ကြေညာချက်များ

EPS-TOPIK အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း

Tuesday, July 25th, 2017
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၅ ရက် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ EPS-TOPIK (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း (Skills...

ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေအသစ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသည့် အလုပ်သမားများအတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း

Wednesday, July 19th, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ်(၃/၂၀၁၇) နေပြည်တော် ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်) ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်...

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း

Wednesday, July 19th, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ်(၂/၂၀၁၇) နေပြည်တော် ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်) ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်...

ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း SKills Test နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အချင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း Competency Test စစ်ဆေးမည့် အချိန်၊ နေ့ရက် နှင့် ပုံစံ ကြော်ငြာခြင်း

Tuesday, July 4th, 2017
အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း SKills Test နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အချင်း...

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Tuesday, June 27th, 2017
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ Skills Test နှင့် Competency Test စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် စာမေးပွဲလမ်းညွှန်များ

Thursday, June 22nd, 2017
နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချစ်စစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အနေဖြင့် Skills Test နှင့် Competency Test စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန်အတွက် အောက်ပါ စာမေးပွဲလမ်းညွှန်များကို...

(၁၁) ကြိမ်မြောက် EPS-TOPIK (စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် (နေ့ရက်၊ နေရာ၊ အချိန်ဇယား) ကြေညာချက်

Tuesday, April 25th, 2017
အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System) အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထားသူများအတွက် ပထမအဆင့် ကိုးရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်...

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၇

Friday, March 17th, 2017
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မဟာသြင်္ကန်ကာလ အလုပ်ပိတ်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန မှ အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်...

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ခေါ်ယူထားသော ရာထူးနေရာများအတွက် စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Sunday, March 12th, 2017
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်း(၅)၊ ရုံးအကူ၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေးအကူ၊ လုပ်သား(ဥယျာဉ်) ရာထူးနေရာများတွင်...

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System) ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာမေးပွဲ၊ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း (Skills Test) နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း (Competency Test) များ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ကြေညာချက်

Wednesday, March 8th, 2017
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက် အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System) ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာမေးပွဲ၊...