ကြေညာချက်များ

ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားထုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Saturday, February 18th, 2017
ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ ေခၚ TR – 38) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအနက္ နိုင္ငံသား အေထာက္အထားျဖစ္ေသာ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတင္ျပနိုင္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို နိုင္ငံသားမွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ၿပီးပါက ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာ...

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္လမ္းညႊန္သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

Tuesday, December 27th, 2016
ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာသူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးရန္ႏွင့္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ...

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား သို့ PJ (Passport for Job) ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

Tuesday, October 25th, 2016
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ အသိေပးေၾကညာခ်က္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔တရားဝင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ၁-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္မွ အလုပ္ (PJ) (Passport for Job) ျဖင့္...

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System)အရ ကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
(Skills Test)ႏွင့္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္း(Compentency Test )
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက်င္းပမည့္အစီအစဥ္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

Monday, October 24th, 2016
အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System)အရ ကၽြမ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (Skills Test)ႏွင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္မႈအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္း(Compentency Test ) စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက်င္းပမည့္အစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-   တင္သြင္းရမည့္ အေထာက္အထား နမူနာပံုစံမ်ားမွာ…

အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမည့္စနစ္(Recruitment Point System) ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

Monday, October 24th, 2016
အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္စနစ္ (Recruitment Point System) (ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း) (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲကို ၁၆-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၃-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေျဖဆိုသူ ၁၁,၅၉၇ ဦး အနက္မွ ေအာင္ျမင္သူ ၉၀၀၀ ဦး ၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေအာင္စာရင္း...

လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များ လျှောက်ထားရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထားများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ

Friday, August 19th, 2016
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များ လျှောက်ထားရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထားများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ…………….

ခံုသမာဓီေကာင္စီနွင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးခံုသမာဓိအဖြဲ႔၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ၾကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမည္

Tuesday, July 26th, 2016
ခံုသမာဓိေကာင္စီ၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ၁၂-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီရံုး၊ ကေနာင္ခန္းမတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ၈-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊...

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေထာက္ပံ႔ကူညီေရးဗဟုိဌာန (Migrant Resource Center-MRC) မ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမ်ား

Wednesday, June 1st, 2016
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရးဗဟိုဌာန (Migrant Resource Center – MRC) မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရးဗဟိုဌာန (Migrant Resource Center – MRC) မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာေဒသတြင္းအလုပ္သမားမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားနွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတရားဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတြက္အဆင့္ဆင့္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊...

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္(၁၀၀)အတြင္း အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ၾကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား

Thursday, May 19th, 2016
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္ (၁၀၀) အတြင္း၊ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္း (၁၃)မ်ိဳးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   (က)    ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေထာက္ပံ့ကူညီေရးဗဟိုဌာန(Migrant Workers Resource Center-MRC)(၂)ခုအားဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးနွင္‌့ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊   (ခ)    ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားေမြးထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေပးျခင္းနွင္‌့...