ကြေညာချက်များ

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားသည့် (Recruitment Point System) EPS-TOPIK (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း) စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း

Tuesday, December 26th, 2017
နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက် အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားသည့် (Recruitment Point System) EPS-TOPIK (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားပြီး ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (Skills Test) နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း (Compentency Test)...

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ နှင့် ၂၀ တို့အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ခုံသမာဓိကောင်စီ

Wednesday, December 6th, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ၂၄-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃၁/၂၀၁၇) ဖြင့် အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ခုံသမာဓိကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃၁/၂၀၁၇) အားဖတ်ရှုရန်…

၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်မည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ထောက်ခံစာ ထုတ်ပေးထားသည့် (အထောက်အထားမဲ့) မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် နှိုးဆော်ချက်

Tuesday, November 7th, 2017
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် ၁။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးထားသောယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၊ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ထောက်ခံစာထုတ်ပေးထားသည့်...

ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောမြန်မာအလုပ်သမားများအား CI ထုတ်ပေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်

Thursday, September 21st, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၇) နေပြည်တော် ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်) ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောမြန်မာအလုပ်သမားများအားCI...

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် အသိပေးကြေညာချက်

Wednesday, September 6th, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၇) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်...

EPS-TOPIK အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း

Tuesday, July 25th, 2017
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၅ ရက် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ EPS-TOPIK (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း (Skills...

ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေအသစ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသည့် အလုပ်သမားများအတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း

Wednesday, July 19th, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ်(၃/၂၀၁၇) နေပြည်တော် ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်) ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်...

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း

Wednesday, July 19th, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက်အမှတ်(၂/၂၀၁၇) နေပြည်တော် ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်) ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်...

ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း SKills Test နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အချင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း Competency Test စစ်ဆေးမည့် အချိန်၊ နေ့ရက် နှင့် ပုံစံ ကြော်ငြာခြင်း

Tuesday, July 4th, 2017
အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း SKills Test နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အချင်း...

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Tuesday, June 27th, 2017
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)