ကြေညာချက်များ

ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း SKills Test နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အချင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း Competency Test စစ်ဆေးမည့် အချိန်၊ နေ့ရက် နှင့် ပုံစံ ကြော်ငြာခြင်း

Tuesday, July 4th, 2017
အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း SKills Test နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အချင်း...

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Tuesday, June 27th, 2017
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ Skills Test နှင့် Competency Test စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် စာမေးပွဲလမ်းညွှန်များ

Thursday, June 22nd, 2017
နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချစ်စစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အနေဖြင့် Skills Test နှင့် Competency Test စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန်အတွက် အောက်ပါ စာမေးပွဲလမ်းညွှန်များကို...

(၁၁) ကြိမ်မြောက် EPS-TOPIK (စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် (နေ့ရက်၊ နေရာ၊ အချိန်ဇယား) ကြေညာချက်

Tuesday, April 25th, 2017
အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System) အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထားသူများအတွက် ပထမအဆင့် ကိုးရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်...

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၇

Friday, March 17th, 2017
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မဟာသြင်္ကန်ကာလ အလုပ်ပိတ်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန မှ အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်...

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ခေါ်ယူထားသော ရာထူးနေရာများအတွက် စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Sunday, March 12th, 2017
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်း(၅)၊ ရုံးအကူ၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေးအကူ၊ လုပ်သား(ဥယျာဉ်) ရာထူးနေရာများတွင်...

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System) ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာမေးပွဲ၊ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း (Skills Test) နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း (Competency Test) များ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ကြေညာချက်

Wednesday, March 8th, 2017
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက် အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System) ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာမေးပွဲ၊...

“အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ” ဖွဲ့စည်းခြင်း

Monday, February 20th, 2017
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးခကြေးငွေဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အလုပ်သမားများအတွက် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်နိုင်ရန် “အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ” ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ၁၆-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၃/၂၀၁၇) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။...

ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများအား အထောက်အထားထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

Sunday, February 19th, 2017
နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက် ။ ၁။ ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများအနက်...

ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများအား အထောက်အထားထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Saturday, February 18th, 2017
ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများအနက် နိုင်ငံသား အထောက်အထားဖြစ်သော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလက်မှတ်နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းတင်ပြနိုင်သည့် မြန်မာအလုပ်သမားများကို နိုင်ငံသားမှန်ကန်ကြောင်း စိစစ်ပြီးပါက ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ...