ကြေညာချက်များ

လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့်အား Online မှ လျှောက်ထားနိုင်

Thursday, May 7th, 2020
၁။      Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အကြံပြု ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/ မရှိ ကိုသက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်...

Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Sunday, April 19th, 2020
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန   Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း   ၁၃၈၂ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၂...

COVID-19 Acute Respiratory Disease နှင့်ပတ်သတ်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအား မကျန်းမာမှု ဆေးသက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

Tuesday, April 7th, 2020
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ( ၉ /၂၀၂၀) COVID-19 Acute Respiratory Disease ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီး ဌာနမှ ၃၀-၃-၂၀၂၀ တွင်အသစ်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်သည့်...