ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောမြန်မာအလုပ်သမားများအား CI ထုတ်ပေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၇)
နေပြည်တော် ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁ ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်)
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောမြန်မာအလုပ်သမားများအားCI ထုတ်ပေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီ နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများကို မဟာချိုင် (၁) နှင့် (၂)၊ စမုပရာကန်၊ မယ်ဆိုင်၊ မဲဆောက်နှင့် ရနောင်းမြို့တို့တွင် ၃-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ် (Certificate of Identity – CI) ထုတ်ပေးရေးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ပြီး CI ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည့်အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆေးစစ်ခြင်း၊ နေထိုင်ခွင့် (Visa)ထုတ်ပေးခြင်း နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (Work Permit) ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို One Stop Service အနေဖြင့် ယင်းစခန်းများ၌ ၁-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါသည်။

ကြေညာချက်အပြည့်အစုံ .......... (169)