ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. Filippo Grandi အား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ UNHCR ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၆ ။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. Filippo Grandi ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ဇူလိုင္လ(၅)ရက္၊ မြန္းလႊဲ(၃)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္၍ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr.Giuseppe de Vincentiis တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UNHCR တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ NV Card ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကဳံေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ UNHCR ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အေျခအေနမ်ား၊ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္လည္း UNHCR မွ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။(-)