လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ Mobile Medical Unit (MMU) များဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လနှင့် ဇူလိုင်လများအတွင်း ကွင်းဆင်းဆေးကုသမည့် အလုပ်ဌာနများစာရင်း

နေပြည်တော် ဇွန်လ ၅ ရက်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ရွေ့လျားဆေးကုသယာဉ် (Mobile Medical Unit) (MMU) များဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လနှင့် ဇူလိုင်လများအတွင်း ကွင်းဆင်းဆေးကုသမည့် အလုပ်ဌာနများစာရင်းမှာ ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (323)