အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System) အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားသည့်စနစ် (Recruitment Point System) (ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း) (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲကို ၁၆-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့နှင့် ၁၃-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဖြေဆိုသူ ၁၁,၅၉၇ ဦး အနက်မှ အောင်မြင်သူ ၉၀၀၀ ဦး ၏ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အောင်စာရင်း ကို အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီမှ အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအတြက္ ေအာင္စာရင္းအျပည့္အစံု.... (1084)

ေဆာက္လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေအာင္စာရင္းအျပည့္အစံု.......... (223)