လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တင်ဒါဖောင်များ ၀ယ်ယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများမှ မေးမြန်းချက်များနှင့် ဌာနမှပြန်လည်ဖြေကြားချက်များ (၃)

နေပြည်တော်၊ မေလ ၂၂ ရက်

လူမှုဖူလုံရေး အဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တင်ဒါဖောင်များ ၀ယ်ယူထားသည့် ကုမ္ပဏီများမှ မေးမြန်းချက်များနှင့် ဌာနမှပြန်လည်ဖြေကြားချက်များအား သိရှိနိုင်ရေး ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

  • Questions and Answers for SSB Information System(From 3-5-2018 To 18-5-2018)
  • AddendumNumber#0002(21-5-2018)