ျပည္ပတြင္အလုပ္ လုပ္ကိုင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ(၄/၂၀၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္

အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၏ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၄/၂၀၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠဌ၊အလုပ္သမား၊လူ၀င္မွုၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ့အင္အား၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ အတူ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠဌ ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနတို႔မွ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။ သတင္းအျပည့္အစံုဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ….