ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား စနစ္တက် ျပဳစုထိန္းသိမ္းေရးမွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၀ ။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဦးစီးမွူးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။ သတင္းအျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္ ….