ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Peter Lysholt Hansen အား ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆုံ၊ နိုင္ငံျခားသားဥပေဒ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Peter Lysholt Hansen အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆)ရက္၊ ယေန႔နံနက္(၉)နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ႏွင့္ ဦးစီး ဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး နိုင္ငံျခားသားမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနမွု အေျခအေန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမွု၊ NV Card ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမွုႏွင့္ နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွု အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

DemarkCall1